Välkommen!

Keypoints seniora konsulter stödjer företag avseende:

  • Kapitalanskaffning & emissioner
  • Ompositionering av verksamheter
  • Samgåenden, avyttringar & förvärv
  • Due diligence processer (operativt & legalt)
  • Rekrytering av ledande befattningshavare
  • Interim management (CEO/VD, CFO, COO & styrelseledamöter) – Även utanför Sverige

Vi stöttar dig också – om du vill och med fullt ansvar – med analys, slutsatser och genomförande av:

  • Vad som skall marknadsföras, säljas, hur och till vem – dvs strategi under lönsamhet
  • Hur din organisation & dina medarbetare bättre genomför fastställd strategi – med glädje
  • Hur du löpande skall följa upp din organisations prestationer och ditt företags lönsamhet – enkelt
Keypoint