Arvoden

KEYPOINTs arvodesmodeller

Analysuppdrag

1.450 kronor per timme plus moms

Debitering var 14 dag

Operativa Interim management uppdrag

Fast pris per månad enligt offert

Debitering var 14 dag

Styrelseuppdrag

Fast pris per månad enligt offert

Debitering per månad

Rekryteringsuppdrag

Fast pris enligt offert.

30% vid uppstart, 40% vid första intervju och 30% vid anställning av kandidat

Övrigt

Kringkostnader i form av resor & uppehälle betalas av uppdragsgivaren

Vi kan erbjuda tolkhjälp av vår ukrainsktalande personal.   

Språk:                Nivå

> Ukrainska      Modersmål

> Svenska          Flytande

> Engelska        Flytande

Priser:

Tolkning via telefon eller video:  750:- SEK per påbörjad timme

Meddelandeservice. Tolken förmedlar ett kortare meddelande via telefon som inte kan besvaras: 200 kr max 15minuter.

Om meddelande ej kan framföras inom 15 minuter debiteras ytterligare 15 minuter.

Keypoint