WB Integritet AB

https://wbintegritet.se

Visselblåsare. Vi hjälper dig att etablera denna lagstadgade funktion för ditt företag – Enkelt, snabbt, kostnadseffektivt och med högsta integritet för alla inblandade. Du skall fokusera på att utveckla ditt företag – dvs marknadsföra, sälja och skapa vinst.

Vi tar hand om hela informationsflödet – från dina medarbetare, dina kunder, dina leverantörer eller andra intressenter kring ditt företag. Vi sorterar bort irrelevanta sk skvaller och allmänna missnöjesyttringar – Vi fokuserar på väsentliga oegentligheter – inget annat.

Vi ger dig snabb och konkret muntlig och skriftlig återkoppling under anonymiserade former.

Vi ger dig även förslag på åtgärder om du så önskar.

WB Integritet arbetar aktivt för ett hållbart företagande i enlighet med   ISO 26000

WB Integritet AB, 556549-3722, Bredbandet 1, 392 51 Kalmar.

Keypoint